Profesjonalne zarządzanie projektami. Metodyka Project Management wg International Project Management Association.

Dzień 1

 1. Kontekst zarządzania projektami
 2. Projekty, zarządzanie projektami i zarządzanie poprzez projekty
  • podstawowe pojęcia (proces, projekt, cele projektu, zarządzanie projektem, zarządzanie poprzez projekty, udziałowcy projektu, otoczenie projektu, fazy i cykl projektu, kamienie milowe)
  • cechy projektów
  • sukces projektu, przyczyny niepowodzeń
  • klasyfikacja projektów
  • procesy zarządzania projektem, grupy procesów
  • główne obszary zarządzania projektami
  • możliwe rozwiązania organizacyjne
 3. Zarządzanie integracją projektu
  • opracowanie planu projektu
  • wykonanie planu projektu
  • zarządzanie zmianami planu
 4. Zarządzanie ludźmi
  • planowanie organizacji prac projektowych
  • pozyskanie zasobów ludzkich
  • tworzenie zespołów
  • pojęcie zmian organizacyjno - komunikacyjnych i oporu wobec nich
  • zarządzanie oporem

Dzień 2

 1. Zarządzanie zakresem projektu
  • inicjacja projektu
  • planowanie zakresu
  • określenie zakresu
  • weryfikacja zakresu
  • kontrola zmian zakresu
 2. Zarządzanie czasem projektu
  • czas realizacji a opłacalność projektu
  • struktura podziału pracy (WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
  • zadania projektu, zależności między nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
  • sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
  • szacowanie czasu zadania
  • harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
  • budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
  • ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
  • określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
  • łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
  • zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

Dzień 3

 1. Zarządzanie kosztami projektu
  • koszty, przychody, przepływy gotówkowe
  • przekroje i szacowanie kosztów projektów
  • budżetowanie jako narzędzie zarządzania projektem
  • standard EVMS (Earned Value Management System)
  • metoda Earned Value i jej zastosowania
  • orientacja na korzyści projektu
  • szacowanie wartości projektu
 2. Zarządzanie ryzykiem projektu
  • rodzaje ryzyka w projekcie
  • identyfikacja czynników ryzyka
  • kwantyfikacja ryzyka
  • podstawy zarządzania ryzykiem
 3. Zarządzanie komunikacją projektu
  • planowanie komunikacji
  • dystrybucja informacji
  • sprawozdawczość
  • administracyjne zamknięcie projektu
  • kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą
 4. Zarządzanie jakością projektu
  • planowanie jakości
  • zapewnienie jakości
  • sterowanie jakością

Kalendarz szkoleń:

10.09.2007cykl 10WarszawaM. Grzonka
01.10.2007cykl 11GdańskM. Grzonka
05.11.2007cykl 12WarszawaSławomir Chmiel
03.12.2007cykl 13GdańskM. Grzonka
03.01.2008cykl 14WarszawaM. Grzonka
04.02.2008cykl 15WarszawaM. Grzonka